หัวหน้างานบริหารทั่วไป

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจร

>>>อ่านเพิ่มเติิม

ระเบียบงานสารบรรณ

รูปแบบหนังสือราชการ

Logo_edited.jpg

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ,0-4424-4739 ต่อ 1501 และ1666

© 2017 งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now